شعار سال
 
 یعقوب هوشیار
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی و معماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمایی استفاده از سامانه مهندسین ناظر جدید
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : شنبه 25 تير 1401     |     کد : 709

ضرورت هماهنگی سیاست های شهرداری تبریز با طرح تفصیلی جدید

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در نخستین جلسه کمیته راهبری طرح تفصیلی جدید تبریز در سال جاری بر ضرورت هماهنگی سیاست های شهرداری تبریز با طرح تفصیلی جدید تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، نخستین جلسه کمیته راهبری طرح تفصیلی جدید تبریز در سال 1401 با حضور معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان، معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، مشاور طرح و همچنین نمایندگان استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی استان و سایر کارشناسان در محل سالن کنفرانس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز برگزار شد.
در این نشست؛ معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز ضمن تشریح عملکرد کمیته راهبری با اشاره به راه اندازی دفتر همکاری های مشترک تهیه طرح تفصیلی که به دنبال تعاملات صورت گرفته فی مابین اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری تبریز اخیرا در محل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تاسیس شده است گفت: مقرر گردیده است که کمیته راهبری متشکل از نمایندگان دستگاه های مرتبط اعم از استانداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی، شهرداری تبریز و مشاور طرح باشد.
عزتی بر ضرورت هماهنگی سیاست های شهرداری تبریز با طرح تفصیلی جدید نیز تاکید کرد و گفت: اجرای سیاست های هم سو با طرح تفصیلی موجب ارتقاء استانداردهای شهرنشینی شده و کیفیت زندگی را برای ساکنان آن بهبود می بخشد.

نخستین جلسه کمیته راهبری طرح تفصیلی جدید تبریز در سال جاری با ارائه گزارش اقدامات انجام شده در طی ماه های اخیر توسط مشاور طرح و انجام بررسی ها و تصمیم گیری های لازم توسط اعضا به کار خود خاتمه داد.


PDF چاپ چاپ