شعار سال
 
 یعقوب هوشیار
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی و معماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمایی استفاده از سامانه مهندسین ناظر جدید
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : شنبه 25 تير 1401     |     کد : 708

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان:

تفاهم اخیر شهرداری تبریز با وزارت راه و شهرسازی موجب ارتقاء کیفی و تسریع تهیه طرح تفصیلی خواهد شد

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان در نخستین جلسه کمیته راهبری طرح تفصیلی جدید تبریز در سال جاری تفاهم اخیر شهرداری تبریز با وزارت راه و شهرسازی را موجب ارتقاء کیفی و تسریع در روند تهیه طرح تفصیلی جدید تبریز دانست.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز؛ در نخستین جلسه کمیته راهبری طرح تفصیلی جدید تبریز در سال 1401 که با حضور اعضای این کمیته در محل سالن کنفرانس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز برگزار شد، بابک نجفیان ضمن قدردانی از تعاملات مثبت و سازنده شهرداری تبریز با دستگاه های مختلف؛ به تفاهم اخیر شهرداری با وزارت راه و شهرسازی در روند تهیه طرح تفصیلی جدید شهر تبریز اشاره ای کرد و گفت: این تفاهم موجب ارتقاء کیفی و  تسریع در فرآیند تهیه این طرح خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اختصاص دفتر همکاری های مشترک در محل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و مساعدت در روند تهیه طرح را تعاملی خوب دانست و اظهار امیدواری کرد: با تعامل سازنده مدیریت شهری تبریز شاهد بهبود روند تهیه این طرح باشیم.


PDF چاپ چاپ