شعار سال
 
 یعقوب هوشیار
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی و معماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمایی استفاده از سامانه مهندسین ناظر جدید
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : چهارشنبه 22 تير 1401     |     کد : 704

ضرورت افزایش هماهنگی میان دبیرخانه کمیسیون ماده صد با شهرداری های مناطق

مدیرکل امور شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در جلسه توجیحی پرونده های کمیسیون ماده صد بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دبیرخانه کمیسیون ماده صد با شهرداری های مناطق و همچنین تکمیل پرونده های ارجاعی به این کمیسیون تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، نشست هماهنگی معاونین شهرسازی و معماری مناطق دهگانه شهرداری تبریز با محوریت جلسه توجیحی پرونده های کمیسیون ماده صد؛ با حضور مدیرکل امور شهرسازی، رئیس کمیسیون ماده صد، معاونین مناطق و کارشناسان ستادی معاونت شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده صد در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار شد.
در این نشست؛ ولی عبدالهی با اشاره بر ضرورت تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد گفت: ارسال کامل مدارک و مستندات پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد، موجب شفافیت پرونده ها و در نتیجه تسریع روند رسیدگی و مهمتر از همه صدور احکام عادلانه می شود.
وی افزود: هماهنگی و تعامل میان دبیرخانه کمیسیون ماده صد با واحدهای شهرسازی مناطق بایستی بطور منظم و مستمر برقرار باشد تا هرگونه ابهام و ناهماهنگی در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی به حداقل ممکن برسد.

عبدالهی استمرار این رویکرد در واحدهای شهرسازی را موجب تسریع روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی دانست و گفت: کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها؛ افزایش رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته و گام دیگری در راستای تحقق امر تکریم ارباب رجوع به عنوان رویکرد اصلی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز خواهد بود.

در ادامه این جلسه معاونین شهرسازی مناطق ضمن ارائه پیشنهادات و انتقادات خود در مواجه با برخی مشکلات پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد، به گفتگو و هم اندیشی با کارشناسان حاضر در این نشست پرداختند.
همچنین برخی از پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد که با ابهام و یا اختلاف نظر مواجه بودند بصورت مصداقی مطرح شده و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفتند.


PDF چاپ چاپ