شعار سال
 
 یعقوب هوشیار
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی و معماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمایی استفاده از سامانه مهندسین ناظر جدید
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : چهارشنبه 22 تير 1401     |     کد : 703

در جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز مطرح شد؛

ارزیابی طرح جداره های زیرگذر های میدان آذربایجان و طرح پیشنهادی برای نمای کوی ایتالیایی ها

جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز با حضور اعضای اصلی و نمایندگان سایر ارگان های مرتبط با محوریت ارزیابی طرح جداره های زیرگذر های میدان آذربایجان و طرح پیشنهادی برای نمای کوی ایتالیایی ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز، معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز و نمایندگان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت فنی و عمرانی، سازمان عمران و مشاور طرح مربوطه در محل سالن کنفرانس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز برگزار شد.
در این جلسه که با 2 محوریت ارزیابی طرح جداره های زیرگذر های میدان آذربایجان و طرح پیشنهادی برای نمای کوی ایتالیایی ها برگزار شد؛ اعضای کمیته به بررسی مستندات تهیه شده از وضعیت موجود در این مناطق پرداخته و ضمن گفتگوهای کارشناسی و تخصصی مرتبط با دستورالعمل طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز؛ پیشنهادات و راهکارهای خود را در جهت ارتقاء سیما و منظر شهری تبریز ارائه کردند.


PDF چاپ چاپ