شعار سال
 
 مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401     |     کد : 668

همزمان با جلسه هماهنگی قرار خدمت در شهرداری منطقه چهار صورت گرفت:

بررسی و رسیدگی به مشکلات شهروندان شهرداری منطقه چهار

با حضور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری، مدیرکل امور شهرسازی،شهردار منطقه و کارشناسان این حوزه، جلسه هماهنگی قرار خدمت و رسیدگی به مشکلات شهروندان در شهرداری منطقه چهار تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، جلسه هماهنگی قرار خدمت و رسیدگی به مشکلات شهروندان، با حضور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و سایر مدیران این حوزه در محل شهرداری منطقه چهار تبریز برگزار شد.


محمد عزتی در این جلسه با تاکید بر تسریع روند رسیدگی به پرونده های حوزه شهرسازی و تکریم ارباب رجوع نسبت به بررسی گزارش پرونده های مرتبط در این حوزه توسط معاون شهرسازی و معماری منطقه پرداخت.

وی با اشاره به برقراری میز خدمت در این منطقه که با حضور استاندار آذریایجان شرقی، شهردار تبریز و سایر مدیران ارشد استانی و شهری در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد تصریح کرد: حضور مدیران ارشد سایر ادارات در این جلسه فرصت مناسبی برای افزایش هماهنگی و حل مسائل میان ادارات بوده و نباید از آن غافل شد.


سرپرست معاونت شهرسازی و معماری در ادامه این جلسه و در راستای تکریم ارباب رجوع بطور مستقیم با شهروندان دیدار کرد و با بررسی و رسیدگی به مشکلات مطروحه آنان دستورات مقتضی را صادر کرد.
 


PDF چاپ چاپ