شعار سال
 
 مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : دوشنبه 19 ارديبهشت 1401     |     کد : 666

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز خبر داد:

حوزه بندی شهرسازی مناطق ده‌گانه انجام می‌گیرد

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از حوزه‌بندی شهرسازی در مناطق ده‌گانه شهرداری تبریز و آغاز این طرح در شهرداری منطقه ۵ به صورت پایلوت مناطق خبر داد.

به گزارش شهریار، محمد عزتی در حاشیه جلسه ناحیه‌بندی شهردرای منطقه ۵ تبریز اظهار کرد: در هر منطقه چندین حوزه داریم که تشکیل پرونده شهرسازی آنها متمرکز است و به هنگام مراجعه ارباب رجوع صف بلندی تشکیل می‌شود.

وی افزود: حوزه‌های منطقه ارباب رجوع خود را دارند که به تشکیل پرونده و نوبت‌یابی برای مامور فنی می‌پردازند و در همین راستا می‌خواهیم این حوزه‌ها را جدا سازیم تا شهروندان به هنگام مراجعه با صف بلندی از ارباب رجوع مواجه نشده و به حوزه مربوطه خود مراجعه کنند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تصریح کرد: این امر باعث تسریع امور، مراجعه سریع مامور فنی و بازدید او و افزایش مسولیت پذیری مسئول حوزه ها می شود که در قالب قرار خدمت انجام می گیرد.

وی تأکید کرد: شهرداری منطقه ۵  پتانسیل اجرای این برنامه را دارد و به همین دلیل از آن منطقه آغاز کردیم.


PDF چاپ چاپ