شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : سه شنبه 7 ارديبهشت 1400     |     کد : 562

گامی دیگر در راستای تحقق شهر دوستدار کودک تبریز

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از معافیت عوارض اتاق‌های مادر و کودک در کاربری‌های مصوب در تعرفه 1400 خبر داد

محمد عزتی در توضیح این خبر اعلام داشت اتاق‌های مادر و کودک فضایی برای ارائه خدمات به مادران و نوزادان در اماکن و فضاهای عمومی منجمله پارک‌ها، کاربری‌های فرهنگی – هنری، تجاری، مذهبی، درمانی و ورزشی با شرایط خاص هستند که موجب افزایش حضور پذیری فضاها و تسهیل حضور خانواده‌ها در سطح شهر در نتیجه پویایی و ارتقای امنیت در عرصه‌ها و کارکردهای عمومی می‌شود.
وی افزود بر اساس مصوبه مورخه 98/10/11 کمیسیون ماده 5 تبریز احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک در 11 کاربری الزامی است و پیرو این مصوبه و در راستای افزایش تحقق پذیری آن، با پیگیری‌های معاونت شهرسازی و معماری به عنوان محل استقرار دبیرخانه شهر دوستدار کودکشهرداری تبریز، در تعرفه عوارض محلی سال 1400 تبریز زيربنای اختصاص يافته به اتاق مادر و کودک، چنانچه برابر مصوبه مذکور کمیسیون ماده 5 احداث شده باشد، در زمان صدور پروانه ساختمانی از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف خواهدبود.
گفتنی است کارکرد اتاق‌های مادر و کودک رسیدگی به نوزادان و کودکان با نیازهای خاص تا 72 ماه است و در آن فضاهای اختصاصی برای تغذیه استراحت و تنظیف نوزاد پیش‌بینی می‌شود. فاصله این اتاق از سرویس‌های بهداشتی عمومی به لحاظ آلودگی‌های میکروبی و مخاطرات آن برای کودکان و نوزادان از ضروریات است.
 


PDF چاپ چاپ