شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : يکشنبه 29 فروردين 1400     |     کد : 561

مدیر کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز خبر داد:

رسیدگی و تعیین تکلیف نزدیک به 12000 پرونده تخلف ساختمانی مناطق در سال گذشته با وجود اپیدمی ویروس کرونا، در کمیسیون های متمرکز

رسیدگی و تعیین تکلیف نزدیک به 12000 پرونده تخلف ساختمانی مناطق در سال گذشته با وجود اپیدمی ویروس کرونا، در کمیسیون های متمرکز

برگزاری منظم جلسات با حضور تمام اعضاء با به حداقل رساندن زمان پاسخگویی به پرونده های ارسالی مناطق به کمیسیون های متمرکز، پیگیری آراء قرار کمیسیون ها جهت صدور رای نهایی، تاکید بر رعایت موارد شکلی پرونده های ماده صد برای رابطین مناطق قبل از ارسال پرونده ها و رعایت انصاف و عدالت در انشاء رای و ارجاعات کارشناس رسمی از جمله جنبه های مثبت متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد شهرداری تبریز بوده است.
حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون های ماده صد یکی از اهداف و برنامه های متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد مناطق بود که از اوایل سال گذشته در کمیسیون های مرکز اجرایی گردید. حذف پرونده فیزیکی ضمن کمک به جلوگیری از اپیدمی ویروس کرونا در انتقال از سطوح و یا ناشی از رفت و آمدهای پرسنل و عوامل ماده صد بین مناطق و مرکز، باعث شفاف سازی عملکرد این حوزه در بررسی و ارائه پرونده ها در جلسات کمیسیون ها و حذف بسترها و زمینه های مستعد فساد و تخلف در روند تشکیل و تکمیل پرونده های تخلف گردید. با توجه به طرح پرونده ها در جلسات کمیسیون به غیر کاربر منطقه و بدون هیچ گونه حاشیه و تعلقی به شهرداری منطقه توسط کارشناس مرکز باعث قطع زنجیره مستقیم طرح پرونده ها در کمیسیون ها توسط افراد تشکیل دهنده و تهیه کننده گزارش پرونده شده است که به نوبه خود طرح سریع و اصولی پرونده جهت صدور رای را به همراه دارد.
از موارد قابل توجه و ارزشمند دیگر این متمرکزسازی شفاف سازی عملکرد این حوزه در رسیدگی به پرونده های ماده صد با بررسی کارشناسان قبل از طرح پرونده ها در جلسات کمیسیون های ماده صد به لحاظ ضوابط و مقررات طرح  تفصیلی و موارد شکلی پرونده و تکریم ارباب رجوع با صدور آنلاین آراء و ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی از مرحله پرونده خود می باشد. لازم به توضیح است که ساختار کمیسیون ها از نظر تشکیلاتی ساماندهی گردید و استانداردسازی و یکسان سازی کلیه فرمهای مورد استفاده در جلسات با نمایش بافت محل و تصاویر تخلفات ساختمانی بارگذاری شده در سیستم برای هر پرونده صورت گرفته و با ایجاد وحدت رویه در اعمال ضوابط در تحلیل خلاف ها و به حداقل رساندن آراء قرار کمیسیون ها و سعی در صدور آراء قطعی در اولین جلسه کمیسیون از دستاوردهای دیگر این متمرکزسازی می باشد.
در سال گذشته نزدیک به 12 هزار پرونده تخلف ساختمانی ارسالی مناطق شهرداری با شرایط ناگوار اپیدمی ویروس منحوس کرونا با روش جدید حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون ها بصورت سیستمی رسیدگی و جهت اجراء به مناطق مربوطه از طریق سیستم ارسال گردید. با توجه به بررسی گزارشات آماری قریب 40 درصد پرونده های بدوی با قرار کمیسیون ها و نزدیک به 50 درصد پرونده های بدوی به استناد تبصره 10 ذیل ماده صد مجدداً در جلسات کمیسیون طرح گردید. به عبارتی آمار پرونده های ماده صد مطروحه در کمیسیون های ماده صد مرکز در سال گذشته بالای 21 هزار بار بوده است. مقایسه عملکرد این کمیسیون ها در سال گذشته با سال قبل خود نشان دهنده کاهش 20  درصدی تعداد پرونده های ماده صد شهرداری تبریز می باشد.
 


PDF چاپ چاپ