شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : سه شنبه 10 فروردين 1400     |     کد : 558

در راستای نامگذاری سال 1400 از طرف مقام معظم رهبری، دستورالعمل پروانه دو مرحله ای تکمیل می گردد.

در راستای نامگذاری سال 1400 از طرف مقام معظم رهبری، دستورالعمل پروانه دو مرحله ای تکمیل می گردد.


معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با یادآوری این مطلب که دستورالعمل پروانه دو مرحله ای با پیشنهاد معاونت شهرسازی و تایید شهردار، شورای اسلامی و هیئت حل اختلاف استان، از اول سال 99 اجرایی شده است، اعلام نمود هدف این دستورالعمل تسریع فرایندهای مرتبط با شهرسازی، تعیین تکلیف ضوابط، مقررات، عوارض و جلوگیری از ایجاد دغدغه مضاعف برای شهروندان در زمینه تغییر ضوابط و مقررات از زمان صدور مجوز نقشه تا صدور پروانه نهایی بوده است. در این روش هر شهروند پس از مراجعه به شهرداری با ارائه پلان معماری اولیه، می تواند بدون انجام هر نوع استعلام از سایر ادارات، نسبت به دریافت پروانه مرحله اول اقدام نماید. این پروانه دارای 1 سال اعتبار با تمدید 1 ساله است. محمد عزتی همچنین اذعان کرد قسمتی از فرایند صدور پروانه به ادارات خارج از شهرداری مانند تامین اجتماعی، نظام مهندسی و سایر ادارات مرتبط است. لذا با راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی و در راستای مصوبه اشاره شده، ادارات موظف هستند ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با پروانه ساختمان را با تایید استانداری به شهرداری اعلام نمایند. در طول سال 99 برخی از ادارات همکاری لازم را با شهرداری انجام داده اند و انتظار آن می رود که سایر ادارات نیز همکاری لازم را انجام دهند. این امر موجبات کاهش مراجعات حضوری سازندگان به ارگان ها، کاهش زمان صدور پروانه و سوء استفاده های احتمالی را فراهم می سازد. ایشان همچنین تاکید کردند در صورت عدم همکاری ادارات باقیمانده، در راستای اجرائی شدن مصوبه مذکور و تاکید قوانین مرتبط و همچنین اجرائی شدن شعار سال 1400، شهرداری تکلیفی برای انجام استعلامات نخواهد داشت.
 


PDF چاپ چاپ