شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399     |     کد : 552

نهمین جلسه کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز برگزار گردید

محور اصلی جلسه بررسی و رفع مسایل و مشکلات مطروحه در پیشبرد اهداف و برنامه های متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد بود.

نهمین جلسه کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز با حضور اعضاء محترم این کمیته از شورای اسلامی شهر تبریز، دادگستری استان و استانداری آذربایجان شرقی، نماینده شهرداری کلانشهر تبریز و مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد برگزار گردید.
در این جلسه ضمن تاکید بر حفظ و حراست از دستاوردها و جنبه های مثبت متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد شهرداری های مناطق در ارائه خدمات الکترونیکی و صدور آنلاین آراء با حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون ها، پیرامون مسایل و مشکلات مطروحه در پیشبرد اهداف و سیاست های تعیین شده در الکترونیکی نمودن کلیه امورات این حوزه بحث و بررسی شد و مقرر گردید جلسه ای جهت توجیه مدیران مناطق تشکیل گردد. همچنین با توجه به رسیدن به ماه های پایانی سال تعیین شد نسبت به استخراج آرای صادره در طی سال 99 و پیگیری قرارهای صادره و تعیین تکلیف آنها تا آخر سال اقدام گردد.


PDF چاپ چاپ