شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : دوشنبه 13 بهمن 1399     |     کد : 549

شهردار تبریز:

توجه به حقوق کودک محور اصلی تصمیمات دستگاه های اجرایی باشد.

شهردار تبریز گفت: توجه به گروه سنی کودکان و آموزش صحیح و تربیت اصولی آنها سرمایه‌گذاری برای آینده شهر است که می‌توانند دیگر گروه‌های سنی جامعه را نیز تحت پوشش قرار دهند.

شهردار تبریز پیش از ظهر امروز در آیین رونمایی از پروژه مشارکت کودکان در تدوین سند فرادست طراحی شهری تبریز اظهار داشت: توجه به اقشار مختلف جامعه همانند بانوان، کودکان، سالمندان، معلولین، نشانه توسعه‌یافتگی یک شهر است.

او افزود: صرف هزینه و وقت برای گروه سنی کودکان در شهر، یعنی سرمایه‌گذاری روی افرادی که چند دهه بعد جامعه ما را شکل خواهند داد.

شهردار هماهنگی بین دستگاه‌های استان را نیاز اصلی شهر در امور دانسته و اعلام کرد:توجه به حقوق کودک باید به عنوان یک محور اساسی در تصمیمات اجرائی مدیران ما باشد و در این زمینه نیز باید دیگر دستگاه‌های استانی را حساس سازیم.

او اضافه کرد: از تلاش‌ سعید جلالی، خیر و مدیر مدرسه نیکان آینده و تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه کودک قدردانی می کنم و امیدواریم که شاهد ارتقای تبریز در حوزه کودک باشیم.


PDF چاپ چاپ