شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 Covid 19
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1399     |     کد : 536

تشکیل جلسه کمیته تخصصی بررسی طرح نماهای شهری تبریز

پنجمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری در سومین سال برگزاری جلسات کمیته تشکیل یافت.

پنجمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری در سومین سال برگزاری جلسات کمیته تشکیل یافت.
 در این جلسه اعضای محترم کمیته متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی استان، نکته نظرات اصلاحی خود را در راستای بهینه نمودن و رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل مصوب اجرای نماهای شهری تبریز در بررسی طرح نمای پرونده‌های ارجاعی مناطق شهرداری، اعلام نمودند.
PDF چاپ چاپ