شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای
 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : شنبه 12 مهر 1399     |     کد : 535

بازدید کارگروه نظارت بر احداث اتاق مادر از مجموعه عون‌بن‌علی

اعضای کارگروه تخصصی نظارت بر احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک تبریز از مجموعه عون بن علی بازدید کردند.

محمد عزتی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در این بازدید گفت: مجموعه عون‌بن‌علی از جمله مقاصد مهم گردشگری شهر تبریز و  محل رجوع میهمانان داخلی و خارجی است که با توجه پتانسیل بالای آن در اولویت بازدیدهای کارگروه برای احداث اتاق مادر و کودک قرار گرفت است.

او افزود: اعضای کارگروه تخصصی نظارت بر احداث اتاق مادر و کودک با بازدید از محل استقرار پیشنهادی، نسبت به سنجش مطلوبیت آن و ارائه راهکارها و الزامات مورد نیاز برای کارایی حداکثری این اتاق، اقدام کردند.


اتاق مادر و کودک فضایی برای خدمات رسانی به مادران و کودکان زیر ۷۲ ماه است که برای استراحت، تغذیه و نظافت، با رعایت شئونات اسلامی و ارج نهادن به بانوان و فرزندان آن‌ها در فضاها و اماکن عمومی احداث و تجهیز می شود.


PDF چاپ چاپ