شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 Covid 19
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : شنبه 28 تير 1399     |     کد : 532

بازدید مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز از مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز

بازدید مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز از مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز

مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز در معیت معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری مرکز از مدیریت کمیسیون های متمرکز شهرداری تبریز و عملکرد این مدیریت در هوشمند سازی و استفاده از فناوریهای نوین در اقدامات خود بازدید به عمل آوردند.
 

در این جلسه بازدید ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص متمرکز سازی این کمیسیون ها و دستاوردهای مثبت این متمرکزسازی به موضوع حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون های ماده صد و تاثیرات آن در از بین بردن زمینه ها و بسترهای فساد تاکید گردید.
 

در این جلسه بازدید مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته به اهمیت و تاثیرگذاری آن در شفاف سازی عملکرد این حوزه و حذف نقاط مفسده انگیز اشاره نمودند. ایشان ضمن بیان این موضوع که چنین اقداماتی باعث به حداقل رساندن کارهای دستی و سنتی شده و این به نفع شهروندان و شهرداری بوده ابراز امیدواری کرد که این مدیریت در سایر برنامه ها و طرح های هوشمندسازی همچنان موفق عمل کند. 
 

 


PDF چاپ چاپ