شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 Covid 19
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : پنجشنبه 5 تير 1399     |     کد : 529

با حضور شهردار محترم کلانشهر تبریز و اعضاء کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز و معاونین ستادی مسائل و مشکلات مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرکز بررسی شد.

ایجاد هماهنگی و همکاری مستمر بین معاونین ستادی ، مدیران سازمان ها و مناطق شهرداری جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای شهرداری تبریز با جدیت تمام و هیچ گونه چشم داشتی محور اصلی این جلسه بود.

جلسه بررسی مسایل و مشکلات مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز به همت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز و درخواست اعضاء کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز در محل اتاق جلسه معاونت شهرسازی و معماری مرکز با حضور شهردار محترم و اعضاء کمیته راهبردی و معاونین ستادی شهردار برگزار گردید. در ابتدای جلسه مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز نسبت به ارایه گزارش از عملکرد و دستاوردهای این مدیریت بعد از متمرکز سازی کمیسیون اقدام نموده و ضمن اشاره به اهمیت کارهای انجام شده و تاثیرات آن بر شفاف سازی عملکرد این حوزه و تسریع امور شهروندان و حذف زمینه ها و بستر های سوء استفاده احتمالی و پیگیری آراء قرار صادره جهت مختومه نمودن پرونده های ماده صد خواستار توجه و مساعدت بیشتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در این زمینه شدند. 
 

در این جلسه آقای دکتر عزتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با تقدیر و تشکر از اعضاء محترم کمیته راهبردی در سیاستگزاری و راهبری کمیسیون های متمرکز ماده صد مرکز موفقیت ها و پیشرفت های حاصله در این حوزه را در گرو مساعدت و همکاری مستمر این اعضاء دانستند. معاون شهرسازی مرکز با توجه به اقدام اخیر کمیسیون های ماده صد در حذف پرونده فیزیکی خواستار توجه و اهتمام ویژه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز در پشتیبانی مستمر با حضور یک نفر کارشناس مجرب در محل مدیریت کمیسیون های ماده صد در زمان برگزاری جلسات شدند تا در صورت بروز مشکلات سیستمی نسبت به حل و فصل آن در همان جلسه اقدام گردد. 

آقای دکتر امن الهی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت و کارشناسان این کمیسیون ها از بابت کارهای انجام گرفته در این حوزه به پیگیری آراء قرار صادره کمیسیون ها و مختومه نمودن پرونده های ماده صد با اجرای آراء قطعی شده تاکید نمودند آقای دکتر قلیزاده عضو محترم شورای اسلامی کلان شهر تبریز به اهمیت و بزرگی کارهای انجام شده در این حوزه از بابت تسریع امور ، شفاف سازی اقدامات ، حذف زمینه ها و بستر های فساد انگیز، استفاده از کارشناسان مجرب و وارد به ضوابط و مقررات در این کمیسیون اشاره نمودند و در ادامه ضمن بیان مسایل و مشکلات مطروحه در این کمیسیون ها ادامه فعالیت و دستیابی به سایر اهداف و سیاستهای متمرکز سازی کمیسیون های ماده صد را در گرو مساعدت و همکاری تنگاتنگ سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری وشهرداریهای مناطق دانست. دکتر قلی زاده ضمن ابراز خرسندی از تشکیل اداره اجرای احکام مرکز جهت پیگیری نظارت بر اجرای آراء صادره کمیسیون های شهرداری نقش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز را جهت تثبیت روند فعلی و ادامه فعالیت و پیشبرد اهداف کمیسیون های متمرکز ماده صد امری حیاتی و مهم شمردند.

 

مهندس خراسانی نیز به موضوع بهره مندی کامل از سیستم شهرسازی و هوشمندسازی کلیه امور مربوطه به این حوزه اشاره نمودند. در خاتمه شهردار محترم کلان شهر تبریز با تاکید بر هماهنگی و همکاری مستمر بین معاونین ستادی، مدیران سازمان ها و مناطق شهرداری جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای شهرداری تبریز با جدیت و هیچ گونه چشم داشتی به اهمیت موضوع شفاف سازی و اطلاع رسانی لازم به شهروندان و اینکه سعی و تلاش شهرداری در برخورد مناسب با شهروندان بدون مخفی کاری است اشاره نمودند . شهردار تبریز به اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و نزدیک کردن اقدامات شهرداری به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بطور کامل تاکید نموده واقدامات صورت گرفته ، در حوزه ماده صد را مهم ارزیابی کرده و دستور همکاری لازم در تامین نیرو و تجهیزات لازم برای پیشبرد فعالیت های این حوزه صادر کردند. 
 


PDF چاپ چاپ