شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398     |     کد : 473

طرح و تبادل نظر درباره عارضه های کلانشهرها

در نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرها مطرح شد : طرح و تبادل نظر درباره عارضه های کلانشهرها

در جریان برگزاری سی و پنجمین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور شهردار تهران، معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور، معاونان شهرسازی و معماری هجده کلان‌شهر کشور، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و مدیران این حوزه به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد. شهردار تهران گفت: یکی از عارضه های اصلی کلانشهرهای ما این است که ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری در ۵ درصد مساحت اطراف کلانشهرها انجام می شود و همین موضوع مسائل زیادی را به وجود آورده است. 

در این نشست دکتر عزتی ضمن خیر مقدم حضور شهردار تهران و بیان مسائل کلانشهرهای ایران اظهار داشت: فرصتی پیش آمده که شهردار، معاون شهرسازی و معماری و ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هر سه معمار و شهرساز هستند و باید از این فرصت پیش آمده برای بهتر شدن روش و سیاق مدیریت شهری کشور استفاده کرد. 

 

به نقل از خبرگزاری مهر پیروز حناچی شهردار تهران نیز در این نشست گفت: اجرای ایده آل کار در کلانشهرها سخت و پرعارضه است، از سوی دیگر بی توجهی به مسائل هم عوارض جبران ناپذیری دارد. ایده آل شهرداری این است که با عوارض و درآمدهای پایدار شهر را اداره کند. اما با این نقطه فاصله داریم و گرچه وابستگی به ساخت و ساز مانع تحقق این هدف در کوتاه مدت است، ولی حتی اگر سالی چند درصد به هدف نزدیک شویم باید به سمت آن حرکت کنیم تا بتوانیم کیفیت زندگی در شهر را افزایش بدهیم .

شهردار تهران گفت: یکی از عارضه های اصلی کلانشهرهای ما این است که ۹۵ درصد سرمایه گذاری در ۵ درصد مساحت اطراف کلانشهرها انجام می شود و همین موضوع مسائل زیادی را به وجود آورده است. 

وی با بیان اینکه در فرهنگ ما هم دوچرخه وجود داشته و آئین نامه استفاده از دوچرخه داشته ایم، گفت: توسعه مسیرهای دوچرخه یکی دیگر از نکاتی بود که در کشورهای اروپایی دیده می شد.

حناچی هم چنین به موضوع لایحه منابع پایدار و ارزش افزوده در شهرداری ها پرداخت و گفت: از دوره وزارت شهرسازی بر روی این موضوع کار کردم و اکنون به جای خوبی رسیده و چند بند این لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، تقاضا می کنم سایر کلانشهرها هم نماینده های خودشان را در این حوزه فعال و توجیه کنند، چون فرصتی برای حوزه مدیریت شهری است و اگر به نتیجه برسد قدم بزرگی برای ایجاد منابع پایدار خواهد بود. وی افزود: اینها نقشه راه و ضمانت اجرای فعالیت های شما در حوزه شهری است. حناچی با بیان اینکه فضای خوبی در دولت فراهم شده، گفت: سعی کنید از این فرصت استفاده کنید. ما در این مجلس به لایحه جدید نمی رسیم ولی از ظرفیت دولت برای انجام مأموریت هایی که در حوزه مدیریت شهری است استفاده زیادی می شود کرد.

شهردار تهران گفت: فضایی فراهم کنید که علاوه بر مدیران، کارشناسان ارشد و موثر شهرها فرصت برخورد با تجربیات جهانی را پیدا بکنند. ما نمی توانیم مثل جزیره عمل کنیم،چون گرچه راه حل ها شبیه نیست،ولی نقشه راه کلانشهرها شبیه است.

 


ساناز نجدپور