شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398     |     کد : 472

مدیریت واحد شهری تنها راه برون رفت کلانشهرهای کشور از مشکلات موجود است

دکتر عزتی -معاون شهردار تبریز و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی کلان‌شهرهای کشور- در نشست این کمیسیون که با حضور معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور و شهردار تهران برگزار گردید، گفت: مدیریت واحد شهری باید موجب رهایی از مسائلی باشد که نمایندگان کلانشهرها مطرح می کنند.

دکتر عزتی -معاون شهردار تبریز و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی کلان‌شهرهای کشور- در نشست این کمیسیون که با حضور معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور و شهردار تهران برگزار گردید، گفت: مدیریت واحد شهری باید موجب رهایی از مسائلی باشد که نمایندگان کلانشهرها مطرح می کنند. وی افزود: یکی از مشکلات موجود در شهرداری ها بالاخص کلان‌شهرها فقدان درآمدهای پایدار شهری است و در این شرایط کسب درآمدی در اولویت و مسایل شهرسازی تحت الشعاع قرار می‌گیرد که این موضوع یکی از مسائل آزاردهنده ای است که در جلسات مطرح می شود. 
 

دکتر عزتی همچنین در تجمیع مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کلانشهرها فریز مناطقی از شهر در طرحهای توسعه شهری به مدت طولانی و در نتیجه ایجاد رانت، مصوبات اختصاصی نهادهای مختلف در مغایرت با قوانین و ضوابط شهرسازی و معماری، مطالبات پرداخت نشده کلان‌شهرهای کشور از دولت، مصوبات شورای عالی شهرسازی و عدم هماهنگی با وزارت کشور، مسئله تداخل حریم شهرهای کوچک مجاور کلانشهرها و مغایرت آن با نگاه مناطق کلانشهری، تطویل حذف کد روستاها بعد از الحاق به شهرها در طرحهای توسعه شهری، مسائل و مشکلات مرتبط با نظام مهندسی که عملکردهای متفاوتی در کلان‌شهرها دارند، را بیان کرد و پیشنهاد دادند کمیته مشترکی در وزارت کشور تشکیل شود تا در آن همه بخشنامه ها، قوانین و ضوابط بررسی شوند تا در صورت نیاز حذف شوند.


ساناز نجدپور