شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : شنبه 30 شهريور 1398     |     کد : 467

بازدید اعضاء کمیته فنی ماده پنج

بررسی طرح تفضیلی روستاهای الحاقی در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج تبریز

در راستای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و الحاق تعدادی از روستاها به محدوده شهر تبریز، اعضاء کمیته فنی کمیسیون ماده پنج، ضمن بررسی طرح تفضیلی روستای الحاقی فتح آباد، از محل روستا بازدید به عمل آوردند.
 

لازم به توضیح است بر اساس مصوبه مذکور روستاهای کجاآباد، کندرود، خلجان، آناخاتون و ... نیز به عنوان منفصل به محدوده شهر تبریز ملحق گردیده اند.
 

 


ساناز نجدپور