شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1398     |     کد : 459

معاون شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز از بررسی پروژه 1380 واحدی در منطقه 4 تبریز خبر داد.

معاون شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز از بررسی پروژه 1380 واحدی در منطقه 4 تبریز خبر داد.

دکتر محمد عزتی اعلام کرد در جلسه کمیته کار کمیسیون ماده پنج تبریز که با حضور نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی، شهردار منطقه، نماینده کارفرما و مشاورین پروژه در محل شهرداری منطقه چهار برگزار گردید، پروژه 1380 واحدی شرکت سرمایه گذاری مسکن که با هدف تولید انبوه مسکن در منطقه کم برخوردار تبریز پیشنهاد گردیده مورد بررسی فنی قرار گرفت.


ساناز نجدپور