شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1398     |     کد : 458

افزایش پروانه های ساختمانی صادره از شهرداری کلانشهر تبریز

پروانه های ساختمانی صادره در چهار ماهه سال 98 نسبت به زمان مشابه در سال قبل در شهرداری کلانشهر تبریز افزایش یافته است. 

پروانه های ساختمانی صادره در چهار ماهه سال 98 نسبت به زمان مشابه در سال قبل در شهرداری کلانشهر تبریز افزایش یافته است. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز با اعلام این موضوع بیان کرد: آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادره از شهرداریهای مناطق دهگانه تبریز به صورت میانگین در چهار ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 42% و زیربنای پروانه های ساختمانی حدود 22% افزایش یافته است. 


ساناز نجدپور