شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : چهارشنبه 19 تير 1398     |     کد : 450

چهارمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز در سال 98

چهارمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز در سال 98

در چهارمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریزکه به میزبانی شهرداری منطقه 9 تبریز برگزار شد؛ طرح مطالعاتی نما و الزامات بدنه سازی ابنیه خاوران مورد بررسی قرار گرفت.
 

عزتی در این خصوص اعلام نمود: پیرو دو جلسه پیشین و ارائه طرح ارائه شده توسط مشاور برای بدنه سازی و ضوابط و الگوهای نماهای ابنیه شهرک خاوران، کلیات طرح مطالعاتی خاوران با اصلاحات جزئی مورد تأیید اعضای کمیته تخصصی قرار گرفته و جهت اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 به مبادی مربوطه ارسال خواهد شد.
 

لازم به توضیح است که کوی مسکونی خاوران از جمله بافت‌های مدرن توسعه‌ای تبریز می‌باشد که با ضوابط خاصی از نظر عرض گذرها، مساحت قطعات و ضابطه خاص احداث متفاوت از ضوابط سایر قسمت‌های شهر در حال شکل گیری می‌باشد.
 

 


ساناز نجدپور