شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : چهارشنبه 19 تير 1398     |     کد : 450

چهارمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز در سال 98

چهارمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز در سال 98

در چهارمین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریزکه به میزبانی شهرداری منطقه 9 تبریز برگزار شد؛ طرح مطالعاتی نما و الزامات بدنه سازی ابنیه خاوران مورد بررسی قرار گرفت.
 

عزتی در این خصوص اعلام نمود: پیرو دو جلسه پیشین و ارائه طرح ارائه شده توسط مشاور برای بدنه سازی و ضوابط و الگوهای نماهای ابنیه شهرک خاوران، کلیات طرح مطالعاتی خاوران با اصلاحات جزئی مورد تأیید اعضای کمیته تخصصی قرار گرفته و جهت اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 به مبادی مربوطه ارسال خواهد شد.
 

لازم به توضیح است که کوی مسکونی خاوران از جمله بافت‌های مدرن توسعه‌ای تبریز می‌باشد که با ضوابط خاصی از نظر عرض گذرها، مساحت قطعات و ضابطه خاص احداث متفاوت از ضوابط سایر قسمت‌های شهر در حال شکل گیری می‌باشد.
 

 


ساناز نجدپور