شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1398     |     کد : 441

برگزاری جلسه فوق العاده کمیته کار کمیسیون ماده 5

جلسه فوق العاده کمیته کار کمیسیون ماده 5 در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز برگزار شد.

جلسه فوق العاده کمیته کار کمیسیون ماده 5 راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/02/14 برگزار شد.
 

این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط ( جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری، میراث فرهنگی و سازمان نظام مهندسی ) در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تشکیل گردید به بررسی پرونده های مربوط به طرحها و پروژه های شهرداری پرداخته و ضمن اتخاذ تصمیم در این خصوص، موضوعات مطروحه در دستور کار کمیسیون ماده پنج قرار گرفت.
 

ضمنا در جلسه حاضر برخی از ابهامات مربوط به ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفضیلی مصوب شهر تبریز نیز مورد بررسی قرار گرفته و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 


ساناز نجدپور