شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1398     |     کد : 441

برگزاری جلسه فوق العاده کمیته کار کمیسیون ماده 5

جلسه فوق العاده کمیته کار کمیسیون ماده 5 در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز برگزار شد.

جلسه فوق العاده کمیته کار کمیسیون ماده 5 راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/02/14 برگزار شد.
 

این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط ( جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری، میراث فرهنگی و سازمان نظام مهندسی ) در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز تشکیل گردید به بررسی پرونده های مربوط به طرحها و پروژه های شهرداری پرداخته و ضمن اتخاذ تصمیم در این خصوص، موضوعات مطروحه در دستور کار کمیسیون ماده پنج قرار گرفت.
 

ضمنا در جلسه حاضر برخی از ابهامات مربوط به ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفضیلی مصوب شهر تبریز نیز مورد بررسی قرار گرفته و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 


ساناز نجدپور