شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398     |     کد : 440

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز اعلام کرد:

برگزاری جلسه شورای معاونین شهرسازی مناطق در راستای هماهنگی و رضایت ارباب رجوع

در نشست معاونین شهرسازی و معماری شهرداری های مناطق دهگانه با معاون شهرسازی و معماری و مدیران و کارشناسان ستادی معاونت شهرسازی و معماری بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات شهرسازی در راستای تکریم ارباب رجوع تاکید شد. 
 

عزتی، معاون شهرسازی با اعلام این خبر افزود: تسریع در ارائه خدمات متنوع شهرسازی به مردم و هماهنگی در امورات مربوطه شهرداریهای مناطق از موارد مطرح شده در این جلسه بود. 
 

معاونین شهرسازی مناطق نیز ضمن اعلام رضایت از وضعیت متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد و اقدامات صورت گرفته در راستای امورات کمیسیون ها، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در راستای بهبود شرایط اعلام نمودند. 
 


ساناز نجدپور