شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : چهارشنبه 28 فروردين 1398     |     کد : 436

تشکیل جلسه کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد جهت ارزیابی و سیاستگذاری آتی این کمیسیون ها در سال جدید

ارزیابی عملکرد کمیسیون های ماده صد متمرکز شهرداری تبریز و سیاستگذاری آتی این کمیسیون ها در دومین سال متمرکز سازی

جهت ارزیابی عملکرد کمیسیون های ماده صد متمرکز شهرداری تبریز و سیاستگذاری آتی این کمیسیون ها در دومین سال متمرکز سازی آن جلسه ای روز شنبه مورخه  98/1/17 در محل دفتر مدیریت ماده صد تشکیل گردید. این جلسه که با حضور نماینده محترم شورای شهر آقای دکتر قلی زاده ، نماینده محترم دادگستری آقای دکتر امن الهی ، نماینده محترم وزارت کشور آقای مهندس خراسانی با حضور معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد برگزار گردید ابتدا گزارشی از عملکرد این کمیسیون ها در سال گذشته از جمله :

- شفاف سازی عملکرد کمیسیون ها  در اعمال ضابطه و صدور آراء

- و نظم و انضباط در برگزاری جلسات و حضور اعضاء در این کمیسیون ها

- تسریع رسیدگی به پرونده های ماده صد و حذف بازده زمانی صدور رای و ابلاغ به مالک

- صدور آنلاین آراء و ارسال پیامک به مالکین جهت اطلاع و پیگیری پرونده خود از منطقه مربوطه  مشاهده تصویر و متن رای صادره در منزل به واسطه سامانه اینترنتی توسط شهروندان و ....... ارایه گردید.

در ادامه جلسه دکتر عزتی در خصوص عملکرد مثبت این کمیسیون ها و برنامه های آتی متمرکزسازی این کمیسیون ها به اعضاء محترم کمیته راهبردی توضیحات مبسوطی ارایه نمودند.

در این جلسه آقای دکتر قلی زاده ضمن قدردانی از موفقیت های حاصله در راستای دستیابی به اهداف و سیاستهای متمرکز سازی خواستار ادامه روند فعلی و عملیاتی نمودن سایر اهداف و خواسته های اصلی این متمرکزسازی از جمله رندمی کردن طرح پرونده های ماده صد در بین کمیسیون ها و حذف پرونده فیزیکی از جلسات شدند. در این خصوص دکتر امن الهی نیز ضمن اشاره به نظم و انضباط در برگزاری جلسات و حضور منظم اعضاء در کمیسیون ها و بازخورد مناسب عملکرد این کمیسیون ها در بین شهروندان و ابراز رضایت از حضور کارشناسان در جلسات ماده صد بر ادامه روند مدیریت یکپارچه کمیسیون ها با سیاستگذاری کمیته راهبردی تاکید نمودنددر ادامه جلسه آقای مهندس خراسانی با تقدیر و تشکر از زحمات مجموعه مدیریت متمرکز ماده صد به حضور مثبت و تاثیرگذار کارشناسان شهرسازی کمیسیون ها در روند رسیدگی به پرونده های تخلف ساختمانی اشاره نمودند و خواستار استفاده و بهره مندی حداکثری از فناوری روز و هوشمندسازی طرح پرونده های ماده صد و حذف بروکراسی زائد اداری و طرح این پرونده های بصورت مانیتورینگ در جلسات شدند.

در خاتمه جلسه اعضاء ضمن تاکید بر برگزاری جلسات مشترک بین اعضاء کمیسیون هر سه ماه یکبار جهت ایجاد وحدت رویه در صدور آراء ، رندمی کردن طرح پرونده های ماده صد مناطق بین کمیسیون ها ،حذف پرونده فیزیکی از  جلسات کمیسیون ها و ارایه آن بصورت مانیتورینگ تاکید نمودند.
پ

 


ساناز نجدپور