شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : سه شنبه 28 اسفند 1397     |     کد : 431

صدور بیش از 14 مورد مجوز هتل و 20 مورد هتل آپارتمان در سطح شهر تبریز

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز: صدور بیش از 14 مورد مجوز هتل و 20 مورد هتل آپارتمان در سطح شهر تبریز

به گفته دکتر محمد عزتی، در راستای افزایش فضاهای اقامتی شهر تبریز، شورای اسلامی شهر و شهرداری با لحاظ تدابیر و سیاستهای تشویقی از جمله معافیت 100% عوارض و نیز ایجاد تسهیلات در ضوابط و مقررات، تعداد بیش از 14 مورد مجوز احداث هتل پس از طی مراحل تصویبی صادر شده است.
معاون شهرسازی و معماری با بیان این مطلب افزود: در جهت استفاده از فضاهای مسکونی موجود برابر شرایط تاییدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعداد 20 مورد مجوز هتل آپارتمان نیز با تصویب شورای اسلامی شهر صادر شده که با اقدامات صورت گرفته، مراکز اقامتی و گردشگری در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.


  


ساناز نجدپور