شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : پنجشنبه 4 بهمن 1397     |     کد : 420

برگزاری نخستین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری

اولین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری موضوع «دستورالعمل طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز» در محل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری موضوع «دستورالعمل طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز»، مصوب کمیسیون ماده پنج، روز پنج شنبه 97/11/04 در محل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، برگزار گردید. در این نشست که با حضور اعضای کمیته شامل نمایندگان ارگان‌های مرتبط و اساتید دانشگاهی تشکیل گردید؛ بر ضرورت پرداختن به مقوله نما و سیمای شهری و نقش و جایگاه کمیته مذکور تأکید شد.
 

این کمیته در رابطه با مفاد مربوطه در دستورالعمل مشارالیه و سایر موارد مرتبط با نما، منظر و زیبا سازی شهر تبریز، رسیدگی و اعلام نظر خواهد نمود.
 

 


ساناز نجدپور