شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : شنبه 15 دي 1397     |     کد : 414

افزایش نسبی پروانه های ساختمانی صادره شهرداری کلانشهرتبریز

افزایش نسبی پروانه های ساختمانی صادره شهرداری کلانشهرتبریز

علی رغم رکود کشوری بازار مسکن و کاهش ساخت و ساز درسالهای اخیر، شاهد افزایش نسبی صدور پروانه های ساختمانی در نه ماهه سال 97 نسبت به زمان مشابه در سال قبل در شهرداری کلانشهرتبریز هستیم .

معاون شهرسازی و معماری شهردار کلانشهر تبریز با اعلام این موضوع بیان کرد : آمارپروانه های ساختمانی صادره ازشهرداریهای مناطق دهگانه تبریز در نه ماهه سال جاری به تعداد 1563 فقره با زیربنای 1553726 مترمربع و 7719 واحد مسکونی می باشد. این درحالی است که روند صدور پروانه از سال 1391 سیر نزولی داشته که پایینترین مقدار درسال 1395 به تعداد 1853 فقره می باشد .


ساناز نجدپور