شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : پنجشنبه 26 مهر 1397     |     کد : 400

بازدید جمعی از نمایندگان استانداری و شهرداری های استان گیلان از پروژه های بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تبریز

بازدید جمعی از نمایندگان استانداری و شهرداری های استان گیلان از پروژه های بازآفرینی شهری پایدار کلانشهر تبریز

در این دیدار که در روز چهارشنبه مورخ 97/07/25 انجام شد؛ ابتدا نمایندگان استانداری و شهرداری های استان گیلان در محل معاونت شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز حضور بهم رسانده و آقای دکتر عزتی به بیان عملکرد شهرداری تبریز در حوزه بازآفرینی شهری پایدار، اهداف و چشم انداز پیش روی بافت های ناکارآمد شهر تبریز پرداختند و درخصوص مشکلات موجود، علل ایجاد و گسترش اینگونه بافت ها(فرسوده، حاشیه نشینی، تاریخی، روستایی و ناهمگون) تحلیل هایی ارائه داده و در ادامه به راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی اشاره نمودند.
 

سپس طی بازدید های انجام گرفته از پروژه های اجراء شده و در حال اجراء در امر بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده و تاریخی، با اقدامات و توانمندی های شهر تبریز در این حوزه آشنا شدند.
 

در پایان بازدید کنندگان اقدامات شهرداری تبریز را در این حوزه مثبت ارزیابی کرده و بر انتقال تجربیات تأکید نمودند.

 


ساناز نجدپور