شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : چهارشنبه 25 مهر 1397     |     کد : 399

معاون شهرسازی و معماری بعنوان کارفرمای برتر و معاون مدیرکل شهرسازی شهرداری تبریز بعنوان مدیر برتر در حوزه مسابقات معماری و شهرسازی کشور انتخاب شدند

در نخستین سمینار دو سالانه مسابقات معماری و شهر‌سازی ایران که توسط وزارت راه و شهرسازی و با حضور معاون وزیر راه و شهر‌سازی، اساتید و تعدادی از صاحبنظران داخلی و خارجی حوزه معماری و شهرسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد از جناب آقای دکتر محمد عزتی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بعنوان کارفرمای برتر و آقای مهندس غلامرضا ایرانی بعنوان مدیر برتر در حوزه مسابقات معماری و شهرسازی تقدیر بعمل آمد.

معاون شهرسازی و معماری بعنوان کارفرمای برتر و معاون مدیرکل شهرسازی شهرداری تبریز بعنوان مدیر برتر در حوزه مسابقات معماری و شهرسازی کشور انتخاب شدند
 

در نخستین سمینار دو سالانه مسابقات معماری و شهر‌سازی ایران که توسط وزارت راه و شهرسازی و با حضور معاون وزیر راه و شهر‌سازی، اساتید و تعدادی از صاحبنظران داخلی و خارجی حوزه معماری و شهرسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد از جناب آقای دکتر محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بعنوان کارفرمای برتر و آقای مهندس غلامرضا ایرانی معاون مدیرکل شهرسازی بعنوان مدیر برتر در حوزه مسابقات معماری و شهرسازی تقدیر بعمل آمد.
 

اولین سمینار دو سالانه مسابقات معماری و شهر‌سازی ایران طی روزهای 22 و 23 مهرماه سالجاری در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.در این سمینار دوروزه که با حضور معاون محترم وزیر راه و شهرسازی برگزار شد 5 نشست تخصصی با عناوین "رسانه ها و مسابقات معماری" ، " اخلاق حرفه ای و مسابقات معماری"، " مسابقات معماری در ایران"، " حقوق مالکیت فکری و اصالت آثار"، " مسابقات معماری در جهان"  نیز توسط اساتید ومعماران مطرح و صاحبنظر از ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
 

شهرداری تبریز با برگزاری و مدیریت چندین مسابقه معماری و شهرسازی در طول سه سال گذشته منجمله مسابقه نمای بومی، شهرجهانی؛ مسابقه طراحی معماری پل باغ ائل گلی تبریز؛ مسابقه پارک باغشمال و .... توانست به لحاظ برگزاری تخصصی و حرفه ای مسابقات و در چارچوب آئین نامه های دبیرخانه دائمی برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی، عنوان کارفرما و مدیر برتر مسابقات را به خود اختصاص دهد.
 

 


ساناز نجدپور