شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 تصدیق گواهی
 
تاریخ : سه شنبه 5 تير 1397     |     کد : 387

برگزاری جلسات توجیهی- آموزشی طرح سیستمی پرونده های ماده صد

برگزاری جلسات توجیهی-آموزشی در خصوص طرح سیستمی پرونده های تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد

در این جلسات که با حضور مسئولین حوزه های شهرسازی و دبیران کمیسیونهای ماده 100 و کاربران دبیرخانه شهرداریهای مناطق دهگانه، در سه روز متوالی از ساعت 9 صبح الی 13 ظهر طبق برنامه تدوین شده، در ساختمان اختصاصی مدیریت کمیسیون‌های متمرکز شهرداری تبریز تشکیل گردید، کارشناسان شهرسازی این مدیریت، موارد مورد نیاز در خصوص ایرادات موجود در پرونده‌های تخلف ساختمانی که منجر به اطاله روند رسیدگی این پرونده‌های می‌شود و همچنین مطالب تخصصی در خصوص سیستم یکپارچه شهرسازی (کارتابل شهرسازی و کارتابل کمیسیون ماده صد) به منظور تسهیل گردش کار پرونده‌های مذکور، به حاضرین جلسات ارائه نمودند.
 

جلسات بصورت کاربردی، عملی (تخصصی) و پرسش و پاسخ ادامه یافت و در خاتمه مقرر گردید در آینده نزدیک، مرحله گذر از روش سنّتی به روش سیستمی و مدرن عملیاتی خواهد گردید تا بخشی از اهداف مربوطه به متمرکز نمودن کمیسیون‌های ماده 100 در شهرداری مرکز تحقق یابد.
 

امید است با شفاف‌سازی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، بهبود کمّیت و کیفیت پرونده‌های تخلفات ساختمانی و همچنن ادامه و تکمیل فرآیند مذکور (از طریق بومی‌‌سازی سیستم)، شاهد کاهش پروسه و زمان رسیدگی پرونده‌ های ماده صد در شهرداری کلانشهر تبریز بوده تا گام‌های موثری در جهت حل مشکلات شهروندان و جلب رضایت آنان برداشته شود.


ساناز نجدپور