مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • TBZ-01
  • TBZ-01
  • TBZ-03
  • TBZ-04
 
 
  ضوابط (الزامات)

الف) کلیات :  


ماده 1: نماسازی برای تمام سطوح اصلی و فرعی ساختمان، باتوجه به هویت منطقه ای و بومی اجباریست.

ماده 2: صدور پايان‌كار بعد از اتمام عمليات ساختماني اعم از قسمت هاي داخلي وكليه نماهاي ساختمان امكان پذير مي‌باشد.

ماده 3: کلیه نماهای اصلی هر ساختمان، بایستی از الگوی واحد پيروي كند.

ماده 4: نمای جداره های فرعی می بایست به لحاظ طرح، رنگ یا مصالح، متناسب با نماهای اصلی، طراحی و اجرا گردد. 
تبصره: در صورت استفاده از نقاشی های دیواری و یا نصب تابلوهای مختلف جهت پوشش نماهای فرعی، طرح مربوطه قبل از اجرا می بایست به تصویب کمیته تخصصی نما و سیمای شهری برسد.  

ماده 5: استفاده از سبک های تقلیدی از جمله نماهای کلاسیک موسوم به نمای رومی ممنوع میباشد.  
تبصره : در نماهای طراحی شده کلاسیک مطابق با مصادیق معماری ایرانی – اسلامی، اجرای طرح  پس از تایید کمیته تخصصی نما و سیمای شهری بلامانع خواهد بود.

ماده 6: نماي ساختمانهاي مجاور و در حريم بناهاي تاريخي ثبت شده، تابع ضوابط و مقررات مصوب ذيربط خواهد بود و در صورت مجاورت بنا با یک ساختمان باارزش تاریخی ثبت شده، بایستی از فرم‌ها و رنگ هایی استفاده گردد که در عین هماهنگی موجب خدشه‌دار شدن یا تضعیف هویت بنای تاریخی نگردد.

ماده 7: نمای کلیه ساختمان¬های واقع در محدوده حریم آثار تاریخی ثبت شده، به عمق دو پلاک مجاور (حداکثر 25 متر)، پس از اخذ استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان باید به تایید کمیته تخصصی نما و سیمای شهری برسد.  

ماده 8: تایید طرح مرمت و باززندهسازی نمای ساختمان-های ثبت شده، با مسوولیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی است.  

ماده 9: طراحان و سازندگان موظفند معماری بناهای واقع در تقاطع معابر را به گونه ای طراحی و اجرا نمایند که به ارتقاء کیفیت بصری و فضایی تقاطع ها منجر شود. استفاده از تناسبات هماهنگ با ابنیه شاخص در تقاطع ها با استفاده ازهماهنگی در خط آسمان، رنگ، مصالح و فرم  الزامی خواهد بود.

ماده 10: فضای باز ابنیه عمومی بایستی در ارتباط با فضای باز عمومی قرار گیرند و نقش موثری در سیما و منظر شهری داشته باشند. بنابراین این فضاها نباید بوسیله دیوارهای بسته از فضاهای عمومی جدا شوند. استفاده از ترکیب دیوار کوتاه و نرده، ردیف‌های درختان و مشابه آن در این رابطه بسیار کارساز است.

ماده 11: استفاده از اجزای هماهنگ در جداره جهت ایجاد یک زمینه با هویت الزامی است.  

ماده 12: استفاده از فرمهای نامتعارف (نظیر کشتی، میوه‌ها و ...) در طراحی و احداث بناها، با تشخیص کمیته تخصصی نما و سیمای شهری مجاز می‌باشد.

ماده 13: استفاده از نمادهای خاص (شامل عناصر غیر رایج در طراحی نما از جمله سمبل های  تاریخی، فرهنگی  ...) در طرح نما با تایید کمیته تخصصی نما و سیمای شهری بلامانع خواهد بود.  

ماده 14: انباشتن مواد و مصالح بر روی بام و بالکن به نحوی که از خیابان قابل رویت باشد، ممنوع است.  

ماده 15: اجرای هرگونه نمای کاذب و یا نصب تابلوی معرف کاربری، بالاتر از خط لبه جانپناه بام (خط آسمان نما) ممنوع است.  

ماده 16: آبچکان و قرنیز برای بام و کف پنجره ها تعبیه و به نحوی طراحی گردد که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری گردد.  

ماده 17: تزیینات یک جداره می¬بایست با هم هماهنگ بوده و به حدی نباشد که سبب اغتشاش در جداره گردد.  

ماده 18: درصورت ايجاد خرپشته در جبهه اصلی ساختمان، ارائه نقشههاي نماي خرپشته درهماهنگي با نماهاي اصلي الزامي است.

ماده 19: نماي بدنه شمالي ساختمان كه در مجاورت مالكيت غير است مي‌بايست از ارتفاع 2.5 متر به بالا و الزاماً در محدوده مالكيت، به نحو مطلوبی نماسازي گردد.

ماده 20: مواردِ با طرح نمای خاص که به هر دلیلی در حوزه شهرسازی منطقه، در خصوص آن، تصمیم گیری نشود و نیاز به استعلام داشته باشد، با تشخیص معاونت شهرسازی و معماری منطقه به کمیته تخصصی نما و سیمای شهری ارجاع و در مورد نمای پیشنهادی تصمیم گیری خواهد شد.  

ماده 21: طرح پیشنهادی نمای ساختمان های خاص، به منظور حفظ خلاقیت در طراحی، با حضور طراح، توسط کمیته تخصصی نما و سیمای شهری بررسی خواهد شد. ارائه طرح سه بعدی به همراه عکس از مجاورین با تاکید بر شاخص نمودن ورودی ساختمان، الزامی است.  ب) مصالح : 

ماده 22: جنس یا رنگ مصالح انتخابی نما باید متناسب با هم و در هماهنگی با کلیت نماهای جداره باشد.  

ماده 23: برای ساختمان‌های دارای پروانه یا پایانکار، تعویض یا تغییر نما، با کسب مجوز از شهرداری بلامانع است.  
تبصره: تایید استفاده از مصالح جایگزین در راستای رعایت استحکام بنای ساختمان، می بایست با تایید و زیر نظر مهندس ذیصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (معماری یا عمران) انجام گیرد.

ماده 24: استفاده صرف از نماهای پردهای (نماهای آلومینیومی، شیشه-ای، کامپوزیت، شیشههای جیوه ای و ...) در جدارههای بیرونی و قابل مشاهده از عرصههای عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، برای کلیه بناهای دولتی ممنوع است.

ماده 25: استفاده از نماي كامپوزيت و آلومينيومي حداكثر در 20% سطح كل نماي ساختمان‌های مسکونی و عمومی مشرف به معابر مجاز بوده ضمناً استفاده از نماهای شیشه‌ای در این ساختمان‌ها ممنوع می‌باشد.  

ماده 26: در طراحی نماها از تعدد مصالح پرهیزگردد. استفاده از حداکثر چهار نوع مصالح مجاز می باشد.

ماده 27: در نماسازی باید از مصالح ایمن، مرغوب، مانا و مقاوم در مقابل فرسایش وآلودگی استفاده گردد و قابل پاکسازی باشد.

ماده 28: پوشش درز انقطاع ساختمان از سمت نما و پشت بام، الزامی است. سازنده مکلف است فاصله درز انقطاع (درز زلزله) را با مصالح مناسب و سبک که از لحاظ سازه ای به عملکرد درز انقطاع آسیبی نرساند، بپوشاند.  

ماده 29: رنگ آمیزی دیوارهای سنگی و آجرنما ممنوع می باشد.  

ماده 30: در نماسازی نماهای فرعی، استفاده از اندود سيمان در صورت هماهنگی رنگی با نمای اصلی بلامانع است.

ماده 31: تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از 0.90 متر و مساحت بیش از 1.50 مترمربع که در مجاورت فضای باز و معبر قرار دارند، باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشند.

ماده 32: مصالح نما باید بدون مغایرت با مقررات و آیین نامه های سازه ای، به سازه یا ساختارهای اصلی ساختمان اتصال کافی و مناسب داشته باشد تا خطر جدا شدن و فروریختن نما به وجود نیاید.
تبصره: در این راستا و به لحاظ سنگین بودن برخی مصالح منجمله مصالح سنگی و وجودخطرات احتمالی، استفاده از اینگونه مصالح درنمای ساختمان های بیش از 5 طبقه از کد مبنا، مجاز نمی باشد.

ماده 33: در اجرا و نماسازی گنبد مساجد جدیدالاحداث استفاده از مصالح سنتی (آجر و کاشی) الزامی است. 
تبصره: در صورت ارائه پیشنهاد طرحی متفاوت و یا مصالحی خارج از موارد ذکر شده در ماده فوق، می بایست نقشه ها و مستندات مربوطه جهت بررسی و تصویب به کمیته تخصصی نما و سیمای شهری ارائه گردد.

ماده 34: چنانچه طراح و مالک ساختمان مایل به استفاده از نمای تمام سیمانی و یا مصالح و مواد جدید و غیرمتعارف باشد، به کارگیری مصالح نوین با ارائه استاندارد معتبر در صورت تایید کمیته تخصصی نما و سیمای شهری ، مجاز می‌باشد.  

ماده 35: استفاده از مصالح و فرم های شکننده و یا برنده در قسمت هایی از نما که در دسترس افراد پیاده قرار دارند، ممنوع است.  


ت) بازشوها : 

ماده 36: استفاده از ریتم و الگوی مشخص در ابعاد و فرم بازشوها (در و پنجرهها)، لبه بالکنی ها و دست اندازها منطبق بر الگوی ساختمان های مجاور، در صورتی که نمای این ساختمان ها منافاتی با این دستورالعمل نداشته باشند، الزامی است.

ماده 37: هرگونه پیش آمدگی فضای ورودی در کف و ارتفاع، در معبر عمومی ممنوع می باشد.  

ماده 38: لبه پنجره ها، قرنیز و دیگر عناصر ساختمانی، بیش از 10 سانتی متر در معبر عمومی پیش آمدگی نداشته باشد. استفاده از سایه‌بان و بادشکن صرفاً در محدوده مالکیت و با رعایت سایه‌اندازی و اشرافیت بلامانع است.  
تبصره: این ماده در راستای امکان طراحی بهینه نما بوده و نباید به افزایش زیربنا منجر گردد.

ماده 39: استفاده از سایبان صرفاً با مصالح و تجهیزات غیر بنایی و به صورت موقت برای کلیه کاربری‌ها جهت ایجاد سایه مطلوب و تعدیل شرایط اقلیمی با رعایت شرایط زیر مجاز می‌باشد:
- حداقل ارتفاع زیرین سایبان در طبقه همکف کلیه کاربریها، 2.5 متر و در کاربری تجاری حداکثر تا حد زیرین تابلو واحد تجاری می‌باشد.
- حداکثر میزان پیشآمدگی سایبان در پیاده رو در طبقه همکف، صرفاً برای واحدهای تجاری 1 متر و در سایر کاربری‌ها در طبقات بالای همکف، حداکثر 40 سانتی متر می‌باشد و در هماهنگی با بناهای مجاور از نظر ارتفاع و شکل طراحی گردند.
ضروری است در احداث سایبان ها به عنوان بخشی از نما، از مصالح با دوام و با قابلیت پاکسازی در تطابق رنگی با مصالح نما استفاده شود. 


ج) رنگ : 

ماده 40: استفاده از رنگ های گرم و روشن مربوط به معماری بومی آذربایجان شامل طیف های قرمز آجری، کرم و خاکستری گرم و سفید به عنوان رنگ زمینه الزامی است .

ماده 41: استفاده از رنگ های خاص، با ترکیب بندی مناسب و با رعایت رنگ بندی همجواری ها، تنها در مساحتی کمتر از 10 درصدکل نما، جایز است.  


د) نورپردازی : 

ماده 42: کلیه ساختمان های خاص که موارد شمول آن در بخش تعاریف ذکر گردیده، ملزم به انجام نورپردازی در همه نماهای اصلی بنا می باشند.  

ماده 43: در صورت اجرای نورپردازی در ساختمان همه عناصر ثابت و منابع نورپردازی در نمای ساختمان می‌بایست از لحاظ تراز ارتفاعی و رنگ نور هماهنگی لازم را با نور ابنیه همجوار خود دارا باشند.  

ماده 44: در صورت اجرای نورپردازی در ساختمان، مکان نصب‌ عناصر نورپردازی می بایست در نقشه های نما به طور دقیق مشخص گردد.  

ماده 45: در کلیه ساختمان ها، لازم است به منظور افزایش ایمنی و امنیت در معبر، در ورودی بنا روشنایی کافی تعبیه گردد.  

ماده 46: با توجه به هدف اصلی از انجام نورپردازی ابنیه، به کارگیری نورهای خیره کننده، استفاده ازرنگ‌های تند و نورپردازی‌های نامتعارف ممنوع می باشد. 


ه) تاسیسات : 

ماده 47: طراحی و اجرای کلیه تاسیسات نمایان اعم از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و نظایر آن، در نمای اصلی و جانبی و جداره های شهری ممنوع است و تعیین محل رایزر تاسیسات و دودکش ها در نقشه‌های معماری الزامی است.  

ماده 48: جهت جلوگیری از نصب تاسیسات و الحاقات آتی به نمای ساختمان می بایست محل نصب و اجرای این عناصر و هرگونه الحاق اعم از کولر، پکیج و ... در بالکن و تراس در طراحی نما لحاظ و اجرا گردد.  

ماده 49: نصب انواع دودکش ها اعم از پکیج،آبگرمکن، هواکش و ... در نمای ساختمان ها ممنوع میباشد.  


و) تابلوها : 

ماده 50: نصب هرگونه تابلو بر روی نمای ساختمان مستلزم اخذ مجوز از شهرداری می باشد.

ماده 51: انواع مبلمان و تابلوهاي شهري، تابع ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد. در اين صورت در طراحي نماي ساختمانهاي عمومي، تجاري، خدماتي، اداري، درماني و... مي‌بايستي محل تابلو پيش‌بيني و تعيين گردد و در انطباق با مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ايران باشد.

ماده 52: اجرا و نصب تابلو در کلیه ساختمانها، خارج از جایگاه پیش بینی شده در نما ممنوع است.  

ماده 53: در طراحی نما محل  نصب تابلو  بر  ساختمان  بايد  به  صورتي  انتخاب  شود كه  هماهنگ با خطوط و سطوح اصلي معماري و نماي ساختمان بوده و به معماري و نماي ساختمان  لطمه اي وارد نياورد، تابلوها نبايد نماي دومي براي ساختمان پديد آورند، بلكه بايد به گونه اي طراحي و نصب شوند كه جزئي از نماي ساختمان به چشم آیند.

ماده 54: در ساختمان‌هایی که به درخواست هیات مدیره آن ساختمان ها و تایید مسوولین ذیربط، محل‌های خاصی برای نصب تابلوها در نظر گرفته می‌شود، تبعیت از مشخصات مصوب برای کلیه دارندگان تابلو الزامیست. 

ماده 55: در ساخت و نصب هرگونه علائم و تابلو باید قابلیت دسترسی، تمیز کردن و هرگونه تعمیر و نگهداری در نظر گرفته شود.  

ماده 56: نصب هرگونه تابلو در صورت تجاوز به عرصه های عمومی ممنوع است.  

ماده 57: استفاده از سطوح فضای سبز، حاشیه خیابان ، پیاده راه و.... جهت قرارگیری هر گونه تابلو ممنوع می باشد.

ماده 58: استفاده از تابلوهای روان و نیز تابلوهای دارای نور زننده و خیره کننده، به دلیل ایجاد اغتشاش بصری و خطرات احتمالی، ممنوع می باشد.  
تبصره: استفاده از پروژکتورهای تبلیغاتی بر روی دیوارهای جانبی ساختمانها ممنوع می باشد. به کارگیری این پروژکتورها به منظور اطلاع رسانی عمومی و یا موضوعات شهری با تایید کمیته تخصصی نما و سیمای شهری بلامانع است.

ماده 59: حد فوقانی لبه تابلو، تراز کف طبقه بالاتر خواهد بود.  

ماده 60: کلیه تابلوها اعم از تابلوهای معرف کاربری، باید به گونه ای نصب شوند که مانع دید هیچ تابلوی مجاز دیگری نشوند و نباید به صورت جزئی و یا کلی با همدیگر همپوشانی داشته باشند.  

ماده 61: تابلوهای منصوب بر ساختمان‌ها و دیواره‌هایی که بر روی یک ساختمان واحد نصب گردیده‌اند، اعم از تابلوی تبلیغاتی، معرف کاربری، بیلبورد و یا تابلوهای کوچک مقیاس در صورتی که تمام یا قسمتی از آن‌ها به صورت افقی در کنار هم قرار بگیرند باید از یک عرض برابر برخوردار بوده و سطح فوقانی و زیرین تابلوها از همدیگر تبعیت نمایند.  
ماده 62: تابلوها باید بصورت چسبیده به سطح نما، ساخته و نصب شود.  

ماده 63: هر تصرف طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری، برابر ضوابط تهیه و نصب تابلوها، می باشد.

ماده 64: در طراحی نما، طراح ملزم به مکان‌یابی و پیش بینی محل نصب نام ساختمان می باشد.  

ماده 65: محل نصب تابلوها باید همواره از لبه های عمودی نما نسبت به دیوار همسایه حداقل 15 سانتیمتر و از کف پیادهرو حداقل 60 سانتیمتر فاصله داشته باشد.

ماده 66: حد زیرین ارتفاع تابلوهایی که از زیر آنها عبور می شود نباید از 2.5 متر پایینتر باشد و یا سازه و اجزای آن بالاتر از این ارتفاع نسبت به متوسط تراز کف و زمین معبر قرار گیرند.

ماده 67: کلیه تابلوهای دیواری باید به صورتی روی نمای ساختمان نصب شوند که اگر در ارتفاع کمتر از 2.5 متر نسبت به زمین و کف قرار گیرند، حداکثر پیشآمدگی آنها در حریم معبر عمومی 10 سانتیمتر باشد.

ماده 68: تابلوها و علایم تصویری نباید مانع عبور هوا و نور به داخل بنا شوند. تابلوهایی که درفاصله کمتر از  1.50 متری بازشوها نصب می شوند، باید از جنس مواد نسوز و یا پلاستیکهای تایید شده باشد.

ماده 69: نصب علائم و تابلوها، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پله و نردبام، راه گریز از حریق، راه عبور آتشنشانها، بازشو و نورگیر و راه تهویه را در ساختمانی ببندد، ممنوع است.

ماده 70: تغییرات بعد از ساخت و نصب تابلوها باید کاملا منطبق بر مشخصات تعیین شده در مجوز تابلو باشد. هرگونه تغییر مغایر با مشخصات مندرج در مجوز باید با اطلاع و اجازه مسئولین ذیربط یا با تجدید مجوز صورت گیرد. 


تابلوهای معرف کاربری: 

ماده 71: تابلوهای معرف کاربری فقط مجاز به نصب روی نمای اصلی ساختمان یا داخل ملک و رو به معبر عمومی می‌باشند.

ماده 72: نصب تابلو معرف کاربری و هرگونه شیشه نویسی در طبقات بالای همکف، به علت ایجاد اغتشاش بصری و بر هم زدن نظم نما، ممنوع می باشد.

ماده 73: در تابلوهای معرف کاربری حداکثر ارتفاع مجاز نصب لبه فوقانی تابلوهای دیواری مربوط به کاربری‌های واقع در طبقه همکف، تراز کف طبقه اول و حداکثر 6 متر از متوسط کف معبر است.

ماده 74: طول تابلوهای معرف کاربری می‌تواند به اندازه تمام طول واحد صنفی با رعایت فاصله 15 سانتیمتری از مجاورین باشد. عرض تابلوی معرف کاربری در اندازه ثابت  و دقیق 100 سانتیمتر بوده و نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از این اندازه طراحی و ساخته شود.  
تبصره: در صورت استقرار کاربری های خدماتی و یا تجاری در طبقات بالای همکف، نصب تابلوی دیگر به صورت موازی با کاربری تجاری، تا زیر تراز کف پنجره طبقه اول مجاز می باشد. 


تابلوی معرف ساختمان : 

ماده 75: پلاک هر بنا میبایست در ارتفاع 1.80 متری از کف معبر نصب گردد.  

ماده 76: حداکثر ارتفاع مجاز نصب تابلوهای دیواری نام ساختمان، حد نهایی دستانداز بام است.

ماده 77: در درج نام ساختمان‌ها می‌توان به تعداد ورودی‌های ساختمان ، نام و یا علائم مشخصه ساختمان و ورودی در طراحی پیش بینی و  بر روی بنا نصب نمود.  


تابلوی طره: 

ماده 78: نصب تابلوی طره به جز در مواردی که در این آیین نامه ذکرگردیده است، ممنوع می‌باشد.  

ماده 79: هتل‌ها، مهمانسراها و مراکز اقامتی با توجه به عرف بینالملل می‌توانند به جای استفاده از تابلوی افقی معرف کاربری از تابلوی معرف کاربری به صورت عمودی طره (عمود بر دیوار) و یا تابلوی عمود موازی بر دیوار، با رعایت ضوابط ایمنی، به تعداد یک عدد استفاده نمایند.  

ماده 80:  نصب تابلوهای طره برای فعالیت‌های طبقات همکف درکاربری‌های فرهنگی، جهانگردی، پذیرایی و گردشگری و نیز مراکز اورژانس با رعایت اصول زیر مجاز است (علاوه بر تابلو معرف کاربری):

- حداکثر سطح مجاز تابلوهای طره 0.35 مترمربع می‌باشد.
- حداکثر طول مجاز طره 0.5 متر و حداکثر عرض مجاز آن از محل نصب با لحاظ اتصالات مربوطه و ضمن رعایت بند 20-10-4-2 مبحث 20 مقررات ملی ساختمان، 0.7 متر می‌باشد.حداکثر ارتفاع مجاز لبه فوقانی تابلو می بایست تا زیر سطح زیرین کف طبقه اول یا حداکثر 4.7 متر (هر کدام که کمتر باشد) و حداقل ارتفاع زیر تابلو تا تراز متوسط کف پیاده‌رو 2.5 متر ‌باشد.

ماده 81: نصب تابلوهای معرف کاربری به شکل حروف عمود بر نما صرفا برای هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز اورژانس، سینماها با رعایت ضوابط زیر مجاز خواهد بود:

- این تابلوها بایستی ضمن رعایت ایمنی در طراحی اتصالات و مصالح ساخت تابلو، تنها به صورت حروف و بدون زمینه طراحی و اجرا گردند.
- محل نصب تابلو بایستی در یک سوم ارتفاعی بالای ساختمان و عمود بر نمای مشرف به گذر اصلی، طراحی گردد.
- حداکثر سطح مجاز حروف عمود بر نما 1.5 مترمربع می‌باشد.
- حداکثر عرض مجاز حروف عمود بر نما از محل نصب با لحاظ اتصالات مربوطه 1 متر و حداکثر ارتفاع مجاز آن 1.5 متر می‌باشد.
- حداکثر ارتفاع مجاز لبه فوقانی حروف تا لبه جان پناه بام و حداقل ارتفاع زیر حروف تا تراز متوسط کف پیاده‌رو 6 متر می‌باشد.


ز) بام سبز و فضاهای سبز عمودی: 

ماده 82: استفاده از پوشش گیاهی مناسب و هماهنگ با محیط پیرامون، در نما و بدنه های ساختمان مجاز است.  

ماده 83: بام های سبز فقط در قطعاتی قابل اجراست که مالکیت کل ساختمان با شخص متقاضی باشد در غیر اینصورت،  اخذ رضایت نامه ثبتی از تمامی ساکنین ساختمان الزامی است.
تبصره: در بام مجتمع ها و ساختمان هایی که پشت بام جزء مشترکات همه ساکنین است، احداث بام سبز بدون رضایت همه مالکین واحدها ممنوع می باشد.

ماده 84: جهت رفع اشرافیت و سایه اندازی، رعایت حداقل فاصله یک ونیم متری از لبه‌های بام در اجرای بام سبز الزامی است. مالک میتواند بعد از رعایت این فاصله نسبت به اجرای حفاظ تا ارتفاع 1.80 متر که‌ 1.20 متر با مصالح بنایی و بقیه نرده مشبک همراه با پوشش شیشه‌ای نشکن و مات و با رعایت تمهیدات لازم خواهد بود، اقدام نماید.

ماده 85: احداث بام های سبز میبایستی با رعایت مسایل ایمنی و اصول فنی و سازه ای ویژه توسط مهندسین طراح و محاسب پیش بینی شده و اجرا گردد.
تبصره 1: هزینه نگهداری و رسیدگی بام سبز توسط مالکین بوده و بایستی تمام مسایل فنی و اصول نگهداری را رعایت نمایند.
تبصره 2: در صورت ایجاد ضرر و زیان به ساختمان و مشکلات سازه ای دیگر با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری، بام سبز می بایست توسط مالکین ساختمان ترمیم و در صورت ادامه ضرر و زیان، برچیده گردد.

ماده 86: عمق و محیط کشت در بام سبز و نیز کاشت گیاهان و گونه های خاص مرتبط با موقعیت آب و هوایی شهر تبریز همراه با شرایط رشد و نمو مناسب با کمترین نیاز به آبیاری و هزینه های نگهداری توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز تهیه می گردد که بعد از تصویب کمیته تخصصی نما و سیمای شهری قابل اجرا خواهد بود.

ماده 87: مجوز احداث بام سبز همزمان با صدور پروانه های ساختمانی و با توجه به نظریه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری بررسی و صادر خواهد شد.
تبصره 1: مجوز بام سبز همراه با مشخصات مربوطه شامل مساحت محیط کاشته و تعداد اصله درخت یا درختچه و نوع پوشش گیاهی بر اساس نقشه تصویب شده در کمیته همراه با صدور پروانه ساختمانی، صادر خواهد شد.
تبصره 2: صدور مجوز برای آن دسته از املاکی که پروانه ساختمانی دریافت کرده اند و یا املاکی که عملیات ساختمانی آن ها به اتمام رسیده است با توجه به تاییدیه مهندسین ناظر، محاسب و مهندس مکانیک خود پروژه و نظریه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 3: کلیه مسئولیت های ناشی از اجرا و نگهداری بام سبز متوجه مالکین ساختمان بوده و ارتباطی به شهرداری و مرجع صادر کننده مجوز ندارد.


 
 
 

راهنمای استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی برای مهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی: 


1) جهت استفاده از سیستم ابتدا باید نرم¬افزار Silverlight را برروی رایانه خود نصب نمایید. برای دانلود نرم افزار مذکور از تارنمای مایکروسافت به آدرس https://www.microsoft.com/silverlight استفاده فرمایید. 

2) برای اجرای سیستم شهرسازی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده نمایید. 

3) به تارنمای سیستم یکپارچه شهرسازی در آدرس http://esup.tabriz.ir  مراجعه نموده و تنظیمات ذیل را در مرورگر اکسپلورر اعمال نمایید

 

4)  وارد سیستم شوید. 

  
5) جهت ورود به سیستم اطلاعات زیر را وارد نمایید:  
 
  • نام کاربری:     شماره عضویت
  • کلمه عبور:     کلمه عبور یکی از  4  گزینه روبرو می باشد:       1) 10 عدد صفر     2) کد ملی      3) شماره شناسنامه 4) بدون رمز (خالی)
  • شناسه:       قسمت شناسه خالی گذاشته


 
*در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با قسمت انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تماس حاصل نمایید. 

 


6) ابتدا بروی آیکون خود اظهاری کلیک نموده و سپس کلید ویرایش را انتخاب نمایید. 

 


 
7) تمامی فیلدهای موجود در هر چهار برگ ( مشخصات فردی – مشخصات تحصیلی – مشخصات تماس ) را تکمیل و اسکن تصاویر با کیفیت حداقل 100 کیلوبایت بارگزاری نمایید و در پایان کلید ذخیره را کلیک کنید. 

 


8) پس از تکمیل کلیه فیلد ها و ذخیره نمودن آنها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مراجعه نموده و پس از احراز هویت و مهر امضا نمودن فرم مشخصات تکمیل شده در قسمت خود اظهاری و فرم تعهد چاپ شده از سیستم، سامانه برای شما فعال خواهد شد.


* در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با واحد امور مهندسین معاونت شهرسازی و معماری به شماره 34793363 داخلی 6 تماس حاصل نمایید.