مظفر سلیمانی
دکتر یعقوب هوشیار
شهردار تبریز
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • TBZ-01
  • TBZ-01
  • TBZ-03
  • TBZ-04
 
 
  ضابطه کوی صنعتی شهید مدنی

نحوه استقرار عملكردهاي مختلف در مناطق كارگاهي:

استقرار عملكردهاي مختلف در جوار معابر شرياني فرعي درجه يك و دو (صنایع کارگاهی) از جمله تجاري و خدماتي و جهانگردي و پذيرايي و انباري در كاربري صنايع كارگاهي بلامانع مي‌باشد.

 
1- در جوار معبر شریانی درجه یک شهری در مناطق کارگاهی استقرار کاربری تجاری و جهانگردی و پذیرایی و حمل و نقل و انبارداری به عمق حداکثر 60 متر مجاز می‌باشد.

2- در جوار معابر شرياني فرعي درجه يك و  دو در مناطق كارگاهي استقرار كاربري تجاري مجاز است.

3- در جوار معابر شریانی فرعی درجه یک و دو در مناطق کارگاهی استقرار کاربری جهانگردی و پذیرایی مجاز است.

4- در جوار معابر شرياني فرعي درجه يك و دو احداث كاربري حمل و نقل و انبار مجاز است.

5- احداث فروشگاه و نمايشگاه مرتبط با صنايع كارگاهي جهت عرضه محصولات توليدي حداكثر به ميزان يكصد مترمربع مجاز است.

6- احداث بنا عملکردهای مختلف برابر ضوابط مصوب طرح تفصیلی تبریز می‌باشد.


 

1- ضوابط تفكيك اراضي : 

ضوابط تفكيك اراضي صنايع كارگاهي حداقل 600 مترمربع مي‌باشد. قطعات تفکیک شده قبلی که مساحت آنها 400 مترمربع و بیشتر ‌باشند با رعايت حداقل 5 متر فاصله از حدشرقی و انتهای پلاک و در قطعات 100 الی 400 مترمربع رعایت حداقل 3 متر فاصله از حد شرقی و انتهای پلاک و در قطعات کمتر از 100 مترمربع رعایت حداقل 3 متر فاصله از حد شرقی پلاک می‌توانند اقدام به احداث بنا نمایند. نمايه‌‌ شماره 1-41 نشان دهنده رعايت فاصله از حدود پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در قطعات 400 مترمربع و بیشتر مي‌باشد.

 

نمايه شماره 1-41 نشان دهنده رعايت فاصله از 
حدود پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در قطعات
400 مترمربع و بیشتر 

 
 

نمايه شماره 1-41 نشان دهنده رعايت فاصله از حدود پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در قطعات 400 مترمربع و بیشتردر پلاك‌هاي 100 الی 400 مترمربع (کمتر از 400 مترمربع) رعايت فاصله 3 متر از حد شرقي و انتهای پلاک خواهد بود نمايه شماره 2-41 نشان دهنده رعايت فاصله از حد پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در پلاك‌هاي 100 الی 400 مترمربع مي‌باشد.
 
 
نمايه شماره 2-41 نشان دهنده رعايت فاصله از
حد پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در پلاك‌هاي 
 100 الی 400 مترمربع 

 
 

در پلاك‌هاي كمتر از 100 مترمربع رعايت فاصله 3 متر از حد شرقي خواهد بود نمايه شماره 3-41 نشان دهنده رعايت فاصله از حد پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در پلاك‌هاي كمتر از 100 مترمربع مي‌باشد.
 

نمايه شماره 3-41 نشان دهنده رعايت فاصله از
حد پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در پلاك‌هاي
كمتر از 100 مترمربع 

 
 

در پلاكهائي كه بعلت عرض كم امكان رعايت فاصله 3 الي 5 متر نباشد احداث بناي صنايع كارگاهي مجاز نمي‌باشد. اينگونه اراضي مي‌توانند به  كاربري انباري و در صورت استقرار در جوار معابر شرياني اصلي و فرعي درجه يك و دو و جمع و پخش كننده به تجاري و خدماتي اختصاص يابند.
 
تبصره: در پلاکهائی که در همجوار غربی آنها احداث بنا گردیده است جهت رعایت ایمنی یک متر فاصله از حد غربی می‌تواند رعایت گردد. (در صورت تائید عدم رعایت فاصله حد غربی توسط سازمان آتش نشانی می‌توانند فاصله یک متر را عمل ننمایند.)


2-نحوه صدور پروانه ساختماني براي كاربري‌هاي طرح  (اداري - صنعتي - خدماتي و غيره):

 نحوه صدور پروانه براي كاربري‌هاي عمومي با توجه به ضوابط مصوب طرح تفصيلي اقدام مي‌گردد. 


3-نحوه استقرار واحدهاي صنعتي (مشخص نمودن انواع آنها از نظر آب بري و آلايندگي و غيره): 

● توصیه ضوابط حاكم بر جانمايي و استقرار گروههاي صنعتي :

مهمترين عواملي كه در استقرار صنايع مختلف در ناحيه كارگاهي داراي نقش تعيين كننده بوده و در نهايت با توجه به برنامه‌ريزي صنعتي عملكرد مجموعه را در بهترين وضعيت ممكن مي‌سازد عبارتند از:

- صنايعي كه داراي آلودگي هوا نظير گرد و غبار، بو، گازهاي سمي و منفجره مي‌باشند بايد در منتهي‌اليه جهت باد غالب استقرار يابند. (مانند صنايع شيميايي) رده يك ضوابط زيست محيطي.

- صنايع داراي مزاحمت‌هاي صوتي مي‌بايست دور از ساختمانهاي جنبي در مناطقي قرار گيرند كه سر و صداي آنها مزاحم صنايع ديگر نباشند.

- ساختمانهاي جنبي و مكمل مانند ساختمانهاي اداري، رستوران، مهمانسرا، بهداري، آتش‌نشاني و غيره كه علاوه بر استفاده شاغلين در ناحيه كارگاهي ممكن است مورد استفاده ساير مراجعين به شهرك قرار گيرند بايد در مكاني واقع باشند كه دسترسي به آنها خارج از منطقه كارگاهي با سهولت انجام گيرد (در مجاورت شبكه اصلي ارتباطي) و دسترسي از داخل محدوده نيز به سهولت براي تمام مناطق امكانپذير باشد.

- صنايع فاقد آلودگي و غيره حتي‌الامكان در مجاورت ساختمانهاي جنبي و مكمل قرار گيرند.

 

4- فاصله استقرار صنايع از همديگر از نظر (حرايم ايمني - زاويه تابش خورشيد - سايه‌اندازي و غيره) : 

جهت رعايت حريم ايمني صنايع، زاويه تابش خورشيد، سايه‌اندازي و غيره رعايت فاصله در استقرار حجم‌هاي سرپوشيده الزامي است كه برابر ضوابط فاصله فضاي باز از ضلع شرقی كارگاه و در منتهي‌اليه پشت ساخت و ساز 3 الی 5 متر مي‌باشد. در تمام قطعات تفكيكي ساخت و سازها از لبه خيابان دسترسي انجام خواهد شد.

نمايه شماره 1-44 نشان دهنده رعايت فاصله از حد پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در قطعات 400 مترمربع و بيشتر مي‌باشد.

 

نمايه شماره 1-44 نشان دهنده رعايت فاصله از
حد پلاك و محل قرارگيري احداث بنا در قطعات
400 مترمربع و بيشتر 

 
 5- تراكم ساختماني (ميزان درصد زيربنا) براي واحدهاي صنعتي‌ - اداري‌- خدماتي به تفكيك مشخص شوند: 

ضوابط احداث بناي صنايع كارگاهي: 

- حداکثر سطح اشغال در قطعات 600 مترمربع و بیشتر 50% مساحت زمین با تراکم 100% می‌باشد.

- حداكثر سطح اشغال در قطعات 450 الي 600 مترمربع (کمتر از 600 مترمربع) 45% مساحت زمين با تراکم 90% مي‌باشد.

- حداكثر سطح اشغال در قطعات کمتر از 450 مترمربع  40% مساحت زمين با تراکم 80% مي‌باشد.

- مكان ساخت (اشغـال بنا در طبقه همكف) به فاصله 3 الي 5 متر از حدود شرقی و انتهای پلاک در كليه نقاط زمين آزاد است. (آزاد بودن كليه نقاط زمين در ارتباط با سطح اشغال و طبقه همكف با فاصله 3 الي 5 متر از حدود زمين نمايانگر موقعيت استقرار بنا «‌با حداكثر تراكم بصورت آزاد» مي‌باشد.)

 
تذکر: در قطعات 400 مترمربع و بیشتر رعایت فاصله 5 متر از حد شرقی و انتهای پلاک، در قطعات 100 الی 400 مترمربع رعایت فاصله 3 متر از حد شرقی و انتهای پلاک، در قطعات کمتر از 100 مترمربع رعایت فاصله 3 متر فقط از حد شرقی پلاک الزامی است.

- احداث نیم طبقه در داخل سرپوشیده احداثی حداکثر 30 درصد بنای احداثی (سالن کارگاه) می‌باشد.

- حداقل رعايت فاصله موردنياز در محدوده اين اراضي تا حدود پلاكها و اطراف 3 الي 5 متر مي‌باشد.

- با رعايت حداقل 5 متر فاصله بين اشجار از اين فواصل براي پارك اتومبيل و آمد و شد مي‌توان استفاده كرد.

- اين قطعات با يك ورودي و خروجي مي توانند به هريك از معابر اطراف متصل شوند.- براي هر 200 مترمربع زیربنایی كارگاهي تامين دو باب پاركينگ در فضاي باز و يا به شكل سرپوشيده ضروري است. مساحت هر واحد پاركينگ 15 الي 25 مترمربع (روباز و یا سرپوشیده) مي‌باشد.

- حداقل 25% سطح فضاي باز مي‌بايد به فضاي سبز اختصاص يابد. در هر صورت در زمان استقرار و بهره برداری واحد، اخذ نظریه زیست محیطی (در خصوص عدم آلودگی و مدیریت پسماند و مساحت مورد نیاز فضای سبز و........) الزامی است.

- نسبت عرض به طول در قطعات تفكيكي جديد حداقل يك به 5/1 خواهد بود.- حداكثر ارتفاع بنا صنایع کارگاهی 10 متر مي‌باشد در صورت احداث سقف شيب‌دار حداكثر ارتفاع بلندترين قسمت بنا 14 متر مي‌تواند باشد.

- حداكثر احداث بناي اداري صنایع کارگاهی در همکف به میزان 10% سطح كل زمين‌ حداکثر در دو طبقه مي‌باشد. (در هر صورت کلیه بناهای احداثی از حداکثر درصد مجاز نمی‌تواند بیشتر باشد).

- در بخش اداري صنايع كارگاهي حداقل ارتفاع طبقات 3 متر مي‌باشد.

- در قطعات شرقی و غربی احداث بنا در بر معبر و رعایت فاصله (3 الی 5 متر با توجه به مساحت زمین‌) از شمال و انتهای قطعه می‌باشد.6- احداث و توسعه معابر (ضوابط و مقررات گذربندي): 

يك - معابر شرياني درجه يك شهري : 

اين معبر شامل جاده تبريز صوفيان مي‌باشد كه با عرض 66 متر بوده و حرايم آن برابر طرح پيشنهادي مشخص شده است. همجوار این معبر احداث صنایع کارگاهی، تجاری و خدماتی، جهانگردی و پذیرایی رده یک ضوابط زیست محیطی انباری و کاربریهای عمومی مجاز است.

 
1- يك - معابر شرياني درجه يك فرعي: اينگونه معابر داراي عرض حداكثر 35 متر بوده و دسترسي اصلي صنايع كارگاهي را تشكيل مي‌دهند. همجوار معابر شرياني درجه يك فرعي احداث صنايع كارگاهي، تجاري و خدماتي، جهانگردی و پذیرایی رده یک ضوابط زیست محیطی انباري و كاربريهاي عمومي مجاز مي‌باشد.
 

دو - معابر شرياني درجه دو:
 
1- دو - معابر شرياني درجه دو اصلي: اينگونه معابر با عرض 24 متر بوده و داراي حريم 5 متر مي‌باشند. همجوار معابر شرياني درجه دو اصلي استقرار كاربري‌هاي عمومي، صنايع كارگاهي، تجاري و خدماتي، جهانگردی و پذيرايي رده یک ضوابط زیست محیطی و انباري مجاز مي‌باشد. 
 
2- دو - معابر شرياني درجه دو فرعي: اينگونه معابر داراي عرض حداكثر 24 متر بوده و دسترسي‌هاي اصلي و فرعي صنايع كارگاهي را تشكيل مي‌دهند. همجوار معابر شرياني درجه دو فرعي احداث صنايع كارگاهي، تجاري و خدماتي، جهانگردی و پذيرايي رده یک ضوابط زیست محیطی و انباري و كاربريهاي عمومي مجاز مي‌باشد.
 

سه - جمع و پخش كننده :

اينگونه معابر با عرض 24 متر و كمتر مي‌باشند و دسترسي‌هاي اصلي و فرعي صنايع كارگاهي را تشكيل مي‌دهند همجوار معابر جمع و پخش كننده احداث صنايع كارگاهي، تجاري و خدماتي، انباري مجاز مي‌باشد.


چهار - معابر سبز و پياده:

اينگونه معابر همجوار حرايم سبز معابر با عرض حداقل دو متر مي‌باشند دسترسي کاربریها از اينگونه معابر مجاز مي‌باشد.

لازم بذکراست که کلیه قطعات همجوار 35 متری غربی درزمان احداث میباید از اداره کل راه آهن استان استعلام گردد.

 
الف - ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات و نظایر آن در فاصله 47 متری آکس خط راه‌آهن ممنوع است.

ب - در صورت ساخت و ساز در محدوده 47 تا 117 متری از آکس خط راه‌آهن لازمست ضمن ارائه عرصه و اعیان ملک جهت صدور مجوز ساخت از اداره کل راه‌آهن آذربایجان استعلام گردد.

 
پنج - معابر دسترسي : 

اينگونه معابر بصورت وضع موجود مي‌باشد و برابر نمايه شماره 1-46 تعريض از طرفين در بلند مدت قابل اجرا مي‌باشند. 


 
نمايه شماره 1-46 طول، عرض معابر دسترسي صنايع كارگاهي (وضع موجود) کلیه معابر فاقد خط پروژه
 
 طول معبر   عرض معابر بن بست (متر)   عرض معابر بن باز (متر) 
 تا 50 متر   10  12 
 50 تا 150   12  14 
 بیش از 150   14  16 


- حداقل عرض معابر بن باز در قطعات تفکیکی جدید 16 متر می‌باشد.

- حداقل عرض معابر بن بست در قطعات تفکیکی جدید 14 متر می‌باشد.

 
تبصره: در معابر بن بست تفکیکی‌های جدید ایجاد دوربرگردان الزامی است.
 
 
 محتوای 3

راهنمای استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی برای مهندسین محترم عضو سازمان نظام مهندسی: 


1) جهت استفاده از سیستم ابتدا باید نرم¬افزار Silverlight را برروی رایانه خود نصب نمایید. برای دانلود نرم افزار مذکور از تارنمای مایکروسافت به آدرس https://www.microsoft.com/silverlight استفاده فرمایید. 

2) برای اجرای سیستم شهرسازی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده نمایید. 

3) به تارنمای سیستم یکپارچه شهرسازی در آدرس http://esup.tabriz.ir  مراجعه نموده و تنظیمات ذیل را در مرورگر اکسپلورر اعمال نمایید

 

4)  وارد سیستم شوید. 

  
5) جهت ورود به سیستم اطلاعات زیر را وارد نمایید:  
 
  • نام کاربری:     شماره عضویت
  • کلمه عبور:     کلمه عبور یکی از  4  گزینه روبرو می باشد:       1) 10 عدد صفر     2) کد ملی      3) شماره شناسنامه 4) بدون رمز (خالی)
  • شناسه:       قسمت شناسه خالی گذاشته


 
*در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با قسمت انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تماس حاصل نمایید. 

 


6) ابتدا بروی آیکون خود اظهاری کلیک نموده و سپس کلید ویرایش را انتخاب نمایید. 

 


 
7) تمامی فیلدهای موجود در هر چهار برگ ( مشخصات فردی – مشخصات تحصیلی – مشخصات تماس ) را تکمیل و اسکن تصاویر با کیفیت حداقل 100 کیلوبایت بارگزاری نمایید و در پایان کلید ذخیره را کلیک کنید. 

 


8) پس از تکمیل کلیه فیلد ها و ذخیره نمودن آنها به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مراجعه نموده و پس از احراز هویت و مهر امضا نمودن فرم مشخصات تکمیل شده در قسمت خود اظهاری و فرم تعهد چاپ شده از سیستم، سامانه برای شما فعال خواهد شد.


* در صورت بروز مشکل و عدم ورود به سیستم و خطای نام کاربری و کلمه عبور با واحد امور مهندسین معاونت شهرسازی و معماری به شماره 34793363 داخلی 6 تماس حاصل نمایید.