شعار سال
 
 شهین باهر
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
 
 عزتی
 دکتر محمد عزتی
معاون شهرسازی ومعماری
 
 شهرسازی
 
 راهنمای ارسال گزارشات مرحله ای

 
 دستورالعمل نماهای شهری
 
 مسابقه تهران شفاف
 
 تصدیق گواهی
 
 نظام پیشنهادات
 
تاریخ : سه شنبه 4 مرداد 1390     |     کد : 21

اشرافیت

براير مقررات و ضوابط شهرسازي رعايت حريم اشرافيت در جهت رعايت شئون اسلامي و امنيت بيشتر در مناطق مسكوني الزامي است . در جهت رعايت حريم اشرافيت موقع صدور پروانه ساختمان و تهيه نقشه هاي ساختماني رعايت موارد زير الزامي است :

اشرافيت
براير مقررات و ضوابط شهرسازي رعايت حريم اشرافيت در جهت رعايت شئون اسلامي و امنيت بيشتر در مناطق مسكوني الزامي است . در جهت رعايت حريم اشرافيت موقع صدور پروانه ساختمان و تهيه نقشه هاي ساختماني رعايت موارد زير الزامي است :
1- در گذرهاي با عرض 8 متر و كمتر از 8 متر پنجره در ارتفاع 80/1 متري تعبيه خواهد شد .
2- در گذرهاي بيش از 8 متر تا 12 متر و خود 12 متر پنجره تا ارتفاع 80/1 متر با شيشه مات بسته و بالاتر از آن با شيشه سفيد بلامانع است .
3- در گذزهاي بيش از 12 متر تا ارتفاع 80/1 پنجره معمولي با شيشه مات خواهد بود و بالاتر از آن با شيشه ساده و سفيد بلامانع است .
4- در قطعاتي كه داراي حياط خلوت مي باشند ، رعايت ارتفاع پنجره هاي بالاي همكف در ارتفاع 80/1 متر الزامي است .
ضمناً برابر مقررات تعبيه هر نوع پنجره و روشنايي در گذرهاي كمتر از 4 متر و حريم اشرافيت به نحوي كه باعث سلب آسايش و امنيت همسايه مجاور گردد ، ممنوع مي باشد .


حسین ابراهیمی